Jury

Juryn är sammansatt av personer med olika bakgrund och kompetens och består av följande personer, se nedan. Juryns beslut kan inte överklagas.

Marcus_200

Marcus Pettersson

Juryns ordförande

Marcus har ett gediget förflutet som redaktör för olika facktidningar i förlagspressen där han verkat sedan början av 1990-talet.

Chefredaktör för Packmarknaden sedan 2007, och även tidigare chefredaktör för Recycling och Grafiskt Forum, numera AGI/ Grafiskt Forum.

Har även varit företagare och delägare i Informations- & PR-byrån i Helsingborg.

Per-Stefan Gersbro_200

Per-Stefan Gersbro

VD och initiativtagare till Packbridge, en organisation som på 4 år gått från 0 till 250 medlemmar och idag omfattar hela värdekedjan inom förpackningar.

Per-Stefan har lång erfarenhet (30 år) från en internationell förpackningsmarknad, med exekutiva positioner i förpackningsföretag som Åkerlund & Rausing, Amcor och International Packaging Institute.

Ingrid Floren_200

Ingrid Florén

Konsult och rådgivare inom koncept-, design- och förpackningsutveckling
Sedan 2009 lärare och handledare på Nackademins utbildning av förpackningsutvecklare/-designer.

Verksam inom Vin & Sprit under mer än 2o år i roller som koncept- och produktutvecklare, miljöchef, produktutvecklingschef och Product Development Director.

Ann Lorentzon_2002

Ann Lorentzon

Project manager at Innventia AB.

Ann har erfarenhet av förpackningsprojekt sedan 25 år, från logistik till miljö och hållbarhet. Arbetar som projektledare för forsknings- och uppdragsprojekt inom förpackningar och hållbarhet.

Sedan 2012 leder Ann Näringslivsgruppen Normpack, med ca 200 medlemsföretag.

HansWiden_200

Hans Widén

Senior Editor

Tidigare chef på Dagens Industris redaktion i Sydsverige.

Grundare av och chefredaktör för Packmarknaden och Plastforum, förlagsdirektör och delägare i Indufa AB, redaktionell utvecklingschef på Mentor Communications. VD på Business News AB.